Coachbureau Thomas

PRIVACYVERKLARING

In deze Privacyverklaring wordt aangegeven welke soorten persoonsgegevens we verzamelen en hoe we die informatie gebruiken, openbaar maken en beschermen.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op persoonsgegevens die worden verzameld door Coachbureau Thomas in verband met de diensten die door ons worden aangeboden.

U heeft een aantal rechten wanneer wij persoonsgegevens van u vastleggen. Deze rechten zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U kunt op elk gewenst moment uw persoonlijke gegevens inzien, laten corrigeren, blokkeren of verwijderen. Een uitgebreide beschrijving van uw rechten vindt u in dit document. Indien u gebruik wilt maken van uw rechten, kunt u hiervoor contact opnemen met Thomas de Boer van Coachbureau Thomas.


1. Persoonsgegevens die wij verwerken

1.1 Coachbureau Thomas verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze producten/diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

1.2 Wanneer u Coachbureau Thomas inschakelt bij individuele coaching, teamcoaching, training en advies, dan ontvangen wij gegevens van u. Wij leggen de volgende gegevens vast:

• UW NAAM, ORGANISATIE, FUNCTIE, ADRES EN CONTACTGEGEVENS ZOALS UW TELEFOONNUMMER EN E-MAILADRES

1.3 Voor specifieke opdrachten kan het waardevol zijn om de volgende bijzondere persoongegevens aan ons te verstrekken om zo de opdracht optimaal uit te voeren:

• UW GEBOORTEDATUM, (MENTALE) GEZONDHEID, LEVENSBESCHOUWELIJKE OVERTUIGINGEN, COMMUNICATIE- EN SAMENWERKINGSSTIJL, LEIDERSCHAPSSTIJL EN UW FUNCTIONEREN

1.4 Wanneer u zich abonneert op de nieuwsbrief van Coachbureau Thomas of u contact zoekt via de website, dan leggen wij de volgende gegevens vast:

• UW NAAM EN E-MAILADRES


2. Toestemming

2.1 Door het gebruik van producten en/of diensten van Coachbureau Thomas, stemt u ermee in dat uw persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt in overeenstemming met deze Privacyverklaring. Indien u er niet mee akkoord gaat dat uw persoonsgegevens op deze manier worden gebruikt, maak dan geen gebruik van de producten en/of diensten van Coachbureau Thomas en verstrek dan ook op geen andere manier informatie aan de organisatie.

2.2 Wij zullen alleen uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken of openbaar maken met in achtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving. In alle gevallen zullen wij expliciet uw toestemming vragen.


3. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

3.1 We kunnen informatie rechtstreeks van u verzamelen wanneer u ons persoonsgegevens verstrekt, bijvoorbeeld wanneer u zich aanmeldt om informatie te ontvangen, een product of dienst van ons koopt, een enquête invult, een opmerking plaatst of om inlichtingen vraagt. Dit soort informatie die we rechtstreeks van u kunnen verzamelen zij onder andere uw:

• NAW en contactgegevens

• Organisatie en functie
• Resultaten van beoordelingen en metingen

• Geboortedatum

• (Mentale) Gezondheid

• Levensbeschouwelijke overtuigingen

3.2 Wij kunnen persoonsgegevens over u ontvangen via informatie van collega’s en leidinggevenden. De soorten persoonsgegevens die we kunnen verzamelen van dergelijke bronnen zijn onder andere:

• Uw functioneren

• Hoe anderen over u denken in de samenwerking binnen het bedrijf


4. Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake van onze dienstverlening en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van naamsbekendheid van de organisatie.

Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij verwerken uw persoonsgegevens meer specifiek, voor de volgende doelen:

• U te bellen en mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• U te ondersteunen bij het realiseren van uw leerdoelen

• U onze nieuwsbrief te versturen


5. Klikgedrag en bezoekgegevens

5.1 Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

5.2 Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP- adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

5.3 Voor het versturen van de nieuwsbrief maken we gebruik van Mailchimp. Mailchimp biedt de service om het lees- en klikgedrag van relaties te tonen. Hiermee kunnen we de nieuwsbrieven optimaliseren en het tijdstip van verzenden goed bepalen. Deze gegevens worden niet verstrekt aan derden.


6. Bewaartermijn

We bewaren gegevens niet langer dan nodig. De bewaarperiode zal afhangen van het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld. In veel gevallen moeten persoonsgegevens gedurende een aanzienlijke periode worden bewaard om ervoor te zorgen dat ze beschikbaar zijn wanneer er vragen of geschillen optreden. De bewaartermijn wordt bepaald voor alle persoonsgegevens die worden verzameld, rekening houdend met de vereisten voor de specifieke situatie en met de behoefte om verouderde, ongebruikte gegevens te vernietigen bij de eerste redelijke gelegenheid. We behandelen uw persoonsgegevens conform deze Privacyverklaring zolang wij ze bewaren.


7. Delen met anderen

Deze gegevens worden nooit in enige wijze, noch individueel, noch geaggregeerd, aan derden verstrekt, tenzij Coachbureau Thomas hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.


8. Beveiliging

Coachbureau Thomas neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt om ongeoorloofde toegang, wijziging of misbruik te voorkomen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@coachbureauthomas.nl


9. Klachten

Mocht u een klacht hebben ten aanzien van de omgang met uw privacygegevens, dan verzoeken wij u in eerste instantie om contact op te nemen met Thomas de Boer via info@coachbureauthomas.nl . Het klachtenreglement treft u aan op leveringsvoorwaarden op onze website.


10. Aanpassen Privacyverklaring

Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen door de bijgewerkte versie van de Privacyverklaring op de website te plaatsen. Wij raden u aan de verklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken.