Teamontwikkeling


U wilt dat uw team zich verder ontwikkelt en stappen zet op weg naar meer succes. Dan biedt Coachbureau Thomas u Teamcoaching:


Diagnose

U onderzoekt zes aspecten van een team. Deze zijn
1. Reflectie en actie
onbevangen kijken, leren, verbeteren
2. Teamessentie
identiteit, kwaliteiten, kernwaarden, passie, commitment, discipline
3. Doeloriëntatie
teamdoelen, visie, strategie
4. Positionering
klantverwachtingen, kwaliteit toeleveranciers,
organisatie-verwachtingen
5. Structuur
werkprocessen, taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden,
systemen
6. Onderlinge samenwerking en interpersoonlijke relaties
relaties opbouwen, omgaan met verschillen, communicatie

Interventies

Samen met enkele teamleden ontwerpen we een verbeterproces. Mogelijke interventies:


  1. Klanten interviewen naar hun wensen
  2. Formuleren van teamdoelen en organiseren van commitment
  3. Werkprocesverbeteringen opstellen in invoeren
  4. Opstellen van samenwerkingsafspraken
  5. Gedragstrainingen
  6. Evalueren van de voortgang