Teamontwikkeling


U wilt dat uw team zich verder ontwikkelt en stappen zet op weg naar meer succes. Dan biedt Coachbureau Thomas u Teamcoaching:


Diagnose

U onderzoekt zes aspecten van een team. Deze zijn
1. Reflectie en actie
    onbevangen kijken, leren, verbeteren
2. Teamessentie
    identiteit, kwaliteiten, kernwaarden, passie, commitment, discipline
3. Doeloriëntatie
    teamdoelen, visie, strategie
4. Positionering
    klantverwachtingen, kwaliteit toeleveranciers, 
    organisatie-verwachtingen
5. Structuur
    werkprocessen, taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, 
    systemen
6. Onderlinge samenwerking en interpersoonlijke relaties
    relaties opbouwen, omgaan met verschillen, communicatie

Interventies

Samen met enkele teamleden ontwerpen we een verbeterproces. Mogelijke interventies:


  1. Klanten interviewen naar hun wensen
  2. Formuleren van teamdoelen en organiseren van commitment
  3. Werkprocesverbeteringen opstellen in invoeren
  4. Opstellen van samenwerkingsafspraken
  5. Gedragstrainingen
  6. Evalueren van de voortgang

Contact